Słownik marketingowy

Najważniejsze parametry w marketingu internetowym

Searching Engine Optimizing SEO Browsing Concept

Monitorowanie działań marketingowych ma olbrzymie znaczenie w marketingu i sprzedaży. Aby w pełni wykorzystać potencjał marketingu internetowego, a także zoptymalizować koszty wszystkich kampanii, warto poznać kilka wskaźników, które pomogą w analizie efektywności prowadzonych działań marketingowych. Poniżej znajduje się lista najważniejszych parametrów, które warto znać i analizować:

CTR (ang. CTR – click-throughrate) – współczynnik kliknięć to procentowy wskaźnik określający stosunek liczby unikalnych kliknięć do liczby wysłanych maili. Dzięki niemu można łatwo określić, jak duży procent odbiorców wykonał założoną akcję, np. wypełnienie formularza, czy przejście do landingpage’a.

Dzięki analizie wskaźnika CTR można zdecydować o zaprzestaniu konkretnych, nieefektywnych działań, bądź rozpocząć działania re-marketingowe, skierowane do odbiorców zainteresowanych ofertą, które pomogą im w podjęciu decyzji o sfinalizowaniu niedokończonego wcześniej procesu zakupowego bądź dokonania zakupu.

OR (ang. Open Rate) – jest jednym z najistotniejszych wskaźników skuteczności działań prowadzonych za pomocą e-mail marketingu. Open rate to łączna liczba unikalnie wyświetlonych na ekranie dowolnego urządzenia (komputera, smartfona bądź tabletu) wiadomości email, wyrażona w procentach. Wskazuje stosunek liczby otwartych e-maili do liczby wysłanych wiadomości w danym mailingu. Na wynik open rate składa się kilka kluczowych czynników m.in: czas, przeprowadzenia kampanii, rozmiar listy mailingowej, personalizacja wiadomości, tematyka mailingu i wiele innych.

CPC (ang. cost per click) – model CPC (koszt za kliknięcie), funkcjonujący w Google Ads, wiąże się naliczaniem kosztów dla reklamodawcy dopiero w momencie, gdy użytkownik kliknie w konkretną reklamę (wyświetlaną nad organicznymi wynikami wyszukiwania bądź w treści strony). Samo jej wyświetlenie nie powoduje więc naliczania opłaty. CPC określa cenę pojedynczego kliknięcia w określoną reklamę, jest więc łatwym do kontroli wskaźnikiem efektywności kampanii i pozwala na szybką reakcję w momencie, gdy kampania staje się nieopłacalna. Model CPC jest preferowany przez wielu reklamodawców, ponieważ koszty naliczane są dopiero wówczas, gdy użytkownik faktycznie jest zainteresowany reklamą i wykona określoną akcję.

Współczynnik konwersji – jest wskaźnikiem, który ilustruje, jaka część użytkowników odwiedzających daną stronę dokonała żądaną akcję. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Współczynnik konwersji obliczamy dzieląc liczbę konwersji przez liczbę odwiedzin i mnożąc ten wynik przez 100 proc. Do jego obliczenia niezbędne jest monitorowanie liczby wypełnionych formularzy kontaktowych, wykonanych telefonów, maili wysłanych za pośrednictwem strony internetowej czy dokończonych procesów zakupowych.

Koszt pozyskania leada – to łączne wydatki poniesione na pozyskanie leada. Koszt pozyskania leada (np. danych kontaktowych od potencjalnego klienta, który spełnia określone warunki) oblicza się dzieląc sumę wydatków na kampanię (łącznie z liczbą godzin poświęconych na kampanię, czy opłaty dostawców usług wspierających działania marketingowe) przez liczbę pozyskanych leadów. Między innymi dzięki temu wskaźnikowi można określić, czy budżet kampanii nie jest „przepalany” i koszt jednostkowy nie jest zbyt wysoki.

CAC (Customer Acquisition Cost) – koszt pozyskania nowego klienta, obliczany poprzez podzielenie całkowitej kwoty wydanej na marketing w danym miesiącu przez liczbę nowych klientów. Dzięki niemu można wyliczyć, ile pieniędzy jest wydawanych na pozyskiwanie klientów, a ile z nich przynosi faktyczny zwrot.

Lead

generowanie leadów

W języku polskim brakuje odpowiednika słowa „lead”, jednak można je przetłumaczyć jako „potencjalny klient” – konsument bądź firma. Czytaj dalej “Lead” »

Evangelist marketing

Evangelist marketing jest rozwiniętą formą buzz marketingu, który polega na stymulowaniu swoich klientów do polecania produktów i usług innym, potencjalnym klientom. Towarzyszy temu stwarzanie warunków i pretekstów do tego, by o danych usługach i produktach rozmawiać. Jak się można domyślać, evangelist marketing znajduje się szczebel wyżej niż buzz marketing. Oznacza kreowanie u klienta mocnego zachwytu i bezgranicznego zaufania do produktu. Jest to tak silne przekonanie, że ów klient nie tylko poleca dany produkt, ale wręcz przekonuje innych do skorzystania z niego. Ewangelia to słowo kojarzone przede wszystkim z Biblią i apostołami. Oznacza w dosłownym tłumaczeniu dobrą nowinę. Ewangelista jest więc osobą, która niesie innym dobrą nowinę. Użycie takiego słownictwa w nazwie techniki marketingowej jest kontrowersyjne, ale w tym przypadku bardzo trafne. Czytaj dalej “Evangelist marketing” »

Marketing etniczny

Marketing etniczny (zwany również marketingiem międzykulturowym) to szczególny rodzaj marketingu, który ma na celu dotarcie i zaspokojenie potrzeb odbiorców określonej narodowości lub grupy etnicznej, która zamieszkuje inny kraj niż swój ojczysty. W państwach, gdzie istotną cześć społeczeństwa tworzą mniejszości narodowe ważne jest, aby prowadzić kampanie będące dla nich zrozumiałe i przekonujące do zaspokajania potrzeb wybranej kultury. Czytaj dalej “Marketing etniczny” »

Growth hacking

Growth hacking to technika marketingowa polegająca na przyciągnięciu uwagi nowych użytkowników lub utrzymaniu uwagi tych już obecnych na danej stronie internetowej, poprzez używanie niekonwencjonalnych form marketingowych. Wykorzystuje się przy tym rozwiązania nowocześniejsze, często tańsze od tych tradycyjnych, np. media społecznościowe. Celem działań podejmowanych podczas growth hacking jest zwiększenie ilości osób odwiedzających witrynę, a tym samym zwiększenie sprzedaży, budowanie zasięgu, czy zwiększenie ilości rejestrowanych kont. Czytaj dalej “Growth hacking” »

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie to jeden z prężnie rozwijających się sektorów marketingu internetowego, który bezpośrednio wypływa na popularność danej oferty oraz wizerunek marki czy firmy. Poprzez pozycjonowanie kreuje się popyt na określone usługi czy produkty, wyróżniając je na tle konkurencji. Aktualnie po hasła pozycjonowanie kryje się przede wszystkim optymalizacja stron www dla wyszukiwarek internetowych, w skrócie SEO. Czytaj dalej “Pozycjonowanie” »

Kim jest influencer?

influencer

Photonphoto/bigstockphoto.com

Współczesny marketing nieustannie ulega przemianom ze względu na bardzo silny wpływ mediów społecznościowych. To właśnie na ich bazie powstał nowy rodzaj wpływowych osób, których działanie może wpływać na opinię publiczną. Takie osoby określane są mianem influencerów i najczęściej są to blogerzy lub właściciele popularny kont na różnych kanałach społecznościowych. Wykorzystując zainteresowanie influencerem narodził się nowy rodzaj marketingu, oparty na jednej osoby – internetowym przywódca opinii. Czytaj dalej “Kim jest influencer?” »

AMP (Accelerated Mobile Pages)

AMP (Accelerated Mobile Pages) to rozwijana w środowisku open source technologia. W ten sposób każdy posiada do niej dostęp, a developerzy mogą samodzielnie wprowadzać zmiany i udoskonalenia. Jej zastosowanie pozwala na szybkie renderowanie stron internetowych, które posiadają treści statyczne. Wdrożenie takiego standardu pozwala na dopasowanie zawartości serwisu do parametrów technicznych danego narzędzia, a więc wielkości ekranu czy jego rozdzielczości. W ten sposób użytkownik ma większą swobodę podczas przeglądania stron www. Czytaj dalej “AMP (Accelerated Mobile Pages)” »