Dwie uśmiechnięte kobiety na plaży
Słownik

Marketing etniczny

Marketing etniczny (zwany również marketingiem międzykulturowym) to szczególny rodzaj marketingu, który ma na celu dotarcie i zaspokojenie potrzeb odbiorców określonej narodowości lub grupy etnicznej, która zamieszkuje inny kraj niż swój ojczysty. W państwach, gdzie istotną cześć społeczeństwa tworzą mniejszości narodowe ważne jest, aby prowadzić kampanie będące dla nich zrozumiałe i przekonujące do zaspokajania potrzeb wybranej kultury.

W marketingu etnicznym stosuje się unikalne techniki marketingowe, tworzone w języku ojczystym konkretnej grupy, z elementami kultury zapożyczonymi z grupy docelowej. Wielokulturowe strategie marketingowe bazują na tradycji, przekonaniach, wartościach, normach, języku i religii.

Wartości i normy kulturowe mają wpływ na odbiór przekazu, a afektywne i behawioralne reakcje wpływają na strategię propagowaną przez przekaz marketingowy. Sposobem dotarcia do konsumentów jest np. sprawienie, by postrzegali dany produkt czy usługę jako część swojego kulturalnego rytuału lub codziennej rutyny i odczuwali potrzebę jego/jej posiadania. Grupa docelowa lepiej utożsamia się z bohaterami kampanii. Taka kampania obejmuje identyfikację, promocję i skupienie się na wyjątkowości kulturowej grupy etnicznej.

Firmy, które chcą dotrzeć ze swoim przekazem reklamowym do grup mniejszości etnicznych w danym kraju, obecnie muszą w swoich planach marketingowych uwzględnić rosnącą w lawinowym tempie różnorodność rynkową i wieloetniczną rzeczywistość. W celu osiągnięcia wymiernych efektów konieczna jest dodatkowa analiza Big Data. Dane te odgrywają wiodącą rolę podczas kreowania kampanii skierowanych do konkretnej grupy odbiorców. Odzwierciedlają bowiem szczegółowo wzorce zakupów i preferencje wielokulturowej populacji. W wielu okolicznościach, w tym w przypadku najliczniejszej polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii w dotarciu do danej grupy niewystarczająca jest już intuicja czy doświadczenie. Wymagane są specyficzne metody – bowiem zarówno te standardowe, stosowane w Polsce, jak i klasyczne np. kierowane do Brytyjczyka nie zawsze sprawdzają się w praktyce.

Młoda polska emigracja przez kilkanaście lat zdążyła już mocno ewoluować. To grupa wymagająca i świadoma swoich potrzeb. Chce w pełni czerpać z korzyści mieszkania za granicą i satysfakcjonującego dochodu, który umożliwia życie na dobrym poziomie: podróże, jadanie w restauracjach, posiadanie markowych produktów. Polak jest dość trudnym klientem – wybrednym, kierującym się głównie ceną, często zmieniającym dostawcę usług lub towarów, jeśli ta nie spełnia jego oczekiwań. Dlatego jeśli dana marka chce zyskać konsumentów, musi trafnie dobrać taktykę marketingu etnicznego.

Najpopularniejszą formą promocji są sponsoringi etnicznych wydarzeń specjalnych (najczęstsza forma), działania w ramach grass roots, reklama w mediach drukowanych (najmniej skuteczna), outreach, kampanie online i reklama zewnętrzna. Najlepsze rezultaty przynosi sponsoring plenerowych imprez rodzinnych, które pozwalają na interakcje z uczestnikami oraz kampanie online, zarówno w mediach lokalnych, polonijnych, jak i krajowych. Kluczową rolę odgrywa również internet, który jest głównie wykorzystywany zarówno do pozyskania Polaków jako konsumentów, jak i do angażowania ich w akcje społeczne czy polityczne.

Zostaw komentarz