Mężczyzna siedzący przy biurku z komputerem, stanowisko pracy grafika, pochyla się nad nim kobieta, której pokazuje efekty swojej pracy
Artykuły

Sytuacja kobiet w branży reklamowej

Pomimo, że w branży reklamowej kobiety stanowią większość, to wciąż stoją przeważnie w drugim rzędzie. Wyniki pierwszego przeprowadzonego badania dotyczącego równości w polskiej reklamie i marketingu zatytułowanego „#Po stronie kobiet” pokazują, że zaledwie 20% kobiet pracujących w tej branży nie spotyka się z dyskryminacją ze względu na swoją płeć.

Branża jest sfeminizowana, ale tylko do pewnego szczebla

Kobiet w branży reklamowej jest więcej niż mężczyzn. Nie dostają one jednak takich szans zawodowych jak mężczyźni. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zgodnie twierdzą, że posiadają wiedzę i kompetencje na podobnym poziomie, to kobiety znacznie rzadziej obejmują wyższe stanowiska. Mniej niż połowa kobiet (43%) bierze czynny udział w istotnych spotkaniach i prezentacjach, podczas gdy mężczyzn, którym powierza się tego typu zadania jest 66%. Znacznie rzadziej niż mężczyźni kobiety wypowiadają się jako ekspertki i liderki, piszą artykuły do mediów oraz występują jako prelegentki wydarzeń branżowych. Wśród form dyskryminacji znajduje się ponadto deprecjonowanie ich kompetencji ze względu na płeć, powierzanie im mniej znaczących zadań, seksizm, niezauważanie jako jednostki, umniejszanie ich wkładu pracy, niższe wynagrodzenie. Kobiety doświadczają ponadto protekcjonalnego traktowania, a wyrażając stanowczo opinię słyszą często uwagi, że są zbyt nerwowe czy emocjonalne. W związku z tym, że nie czują one wsparcia, rzadziej proszą o podwyżkę, awans czy szansę na rozwój. Badanie wykazało także, że średnio co siódma kobieta z 400 ankietowanych doświadczyła w pracy naruszenia granic fizycznych czy molestowania. Co równie niepokojące, raport pokazuje, że wiele kobiet nie może liczyć na wsparcie w swoich firmach w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji.

Kobiety oczekują zmian i poprawy swojej pozycji

Ankietowane kobiety wyraźnie zaznaczyły, że oczekują zmian. Równość i jawność wynagrodzeń, więcej kobiet na wyższych stanowiskach, takie same szanse zawodowe kobiet i mężczyzn to tylko część z postulatów. Ponadto aż 76% kobiet chciałoby brać udział w szkoleniach, konferencjach czy programach rozwojowych, 48% chce częściej wypowiadać się w mediach jako ekspertki i pisać artykuły, a 44% z nich pragnie częściej uczestniczyć w istotnych dla firmy prezentacjach i spotkaniach. Kobiety pracujące w branży reklamowej mają nadzieję na wprowadzenie praktyk równościowych w ich miejscach pracy. Wymaga to oczywiście czasu, jednak niektóre złe nawyki można zmieniać od razu. Wśród tych zmian powinna się znaleźć eliminacja mikroagresji, seksistowskich komentarzy czy mansplainingu (objaśnianie czegoś kobiecie przez mężczyznę, w sposób który umniejsza jej wartości). Na dowód tego, że zmiany te mogą się firmom opłacić, w raporcie przytoczono wyniki badania, z których wynika, że kobiety-liderki przynoszą firmom nawet 1,43 miliona dolarów oszczędności na każdy tysiąc pracowników. Dla wielu przedsiębiorstw takie umiejętności mogą się okazać kluczowe ze względu na trudne czasy, w których obecnie znajduje się również branża reklamowa.

Zostaw komentarz