Zmartwieni mężczyzna i kobieta w ciąży
Artykuły

Kim jest patoinfluencer?

Influencer, czyli osoba, która poprzez działalność w sieci, wpływa na zachowania odbiorców, w tym postawy poza wirtualne, już na stałe zagościło w świadomości internautów, a także marketingowców czy przedstawicieli biznesu. To zjawisko ma jednak także negatywną stronę. Kim są patoinfleuncerzy?

Patoinfluencerzy – twórcy szkodliwych treści

Określenie „patoinfluencer” swoją nazwę wzięło od połączenia wyrazów influencer oraz patologia.

Patoinfluencerami są nazywane osoby, które tworzą i udostępniają w internecie treści szkodliwe społeczne, przede wszystkim nieprawidłowe zachowania. Podobnie jak influencerzy, patocelebryci także budują w sieci grono odbiorców i rozpoznawalność, niejednokrotnie znajdując również naśladowców.

Patoinfluencerzy zdobywają popularność, udostępniając materiały filmowe wzbudzające kontrowersje. Do takich należą video prezentujące przemoc, upokarzanie innych, wulgaryzmy, znęcanie się nad zwierzętami, jazdę samochodem z nadmierną prędkością, a także treści pornograficzne. Obok relacji prezentujących wspomniane zachowania, do patocelebrytów zaliczyć można także osoby, które za pośrednictwem internetu chwalą patologiczne działania.

Głównym miejscem aktywności patoinfluencerów jest internet. Materiały udostępniane są przede wszystkim za pośrednictwem sieci społecznościowych, a także platform do publikacji video.

Relacje tworzone są często z udziałem przypadkowych osób, będących ofiarami patologicznych zachować inicjowanych i filmowanych przez patocelebrytów.

Kim są patostreamerzy?

Obok patoinfluencerów, twórcami szkodliwych treści w internecie są także patostreamerzy. Pod tą nazwą kryją się osoby, którzy w relacjach na żywo, najczęściej na platformach streamingowych, w tym popularnych serwisach takich jak Youtube lub Instagram, pokazują negatywne zachowania społeczne.

W takiej formie pokazywane są libacje alkoholowe, przemoc domowa, ataki i znęcanie się nad zwierzętami czy osobami bezdomnymi. Wszystkie tego typu materiały są pokazywane w czasie rzeczywistym, często przy czynny udziale samych widzów. To właśnie możliwość bezpośredniej interakcji z występującymi w transmisji video bohaterami są elementem przyciągającym dużą grupę odbiorców.

Czy patoinfluencerzy są bezkarni?

Szczególne kontrowersje budzi wpływ patoinfluencerów na najmłodszych widzów, którzy najczęściej bezkrytycznie podchodzą do oglądanych treści.

To właśnie dzieci i młodzież stanowią dużą grupę odbiorców patocelebrytów, niejednokrotnie stając się także ofiarami ich działań. Jednym z zjawisk, które ich dotyczy, jest grooming, czyli nawiązywanie relacji o charakterze seksualnym z nieletnimi za pośrednictwem telefonu czy internetu. Innego typu zagrożenie to zachęcanie do publikacji zdjęć o charakterze pornograficznym.

Materiały patocelebrytów mogą również budować negatywne wzorce i nawyki zachowań u dzieci i młodzieży.

Warto wiedzieć, że publikowane w Internecie działania, które niosą znamiona przestępstwa, takie jak zakłócenia miru domowego, upublicznianie pornografii, wspomniany grooming czy zmuszanie do określonych zachować, podlegają karze zgodnej z Kodeksem karnym.

Zostaw komentarz