ikony w estetyce flat design - megafon, aktówka, oko, flaga itp.
Słownik

Inbound marketing

Inbound marketing, nazywany potocznie marketingiem przychodzącym, jest jedną ze strategii marketingowych, polegających na podejmowaniu działań, w celu umożliwienia odbiorcom treści samodzielnego znalezienia interesującego ich przekazu.

Metoda ta powstała w opozycji do outbound marketingu, polegającego na bezpośrednim „atakowaniu” użytkowników różnymi formami reklamy, nieraz nachalnym i agresywnym. Podczas gdy outbound nastawiony jest na ingerowanie w działania użytkownika i przerywanie ich, inbound ma stanowić część tych działań, co nie powoduje niechęci i irytacji użytkowników, a wytwarza w nich wolę samodzielnego znalezienia informacji na dany temat. Samodzielne wyszukiwanie informacji przez użytkowników, zwiększa również prawdopodobieństwo, że treści reklamowe trafią do osób, które są nimi faktycznie zainteresowane. Dlatego też ten rodzaj marketingu nastawiony jest na tworzenie długotrwałych relacji z klientem, budowania silnej i rozpoznawalnej marki, przy zaangażowaniu obu stron, opartym na dwustronnym modelu komunikacji.

Wśród działań obejmujących marketing przychodzący wymienić można:

  • prowadzenie bloga,
  • optymalizację pod kątem wyszukiwarek internetowych,
  • prowadzenie kampanii linków sponsorowanych,
  • aktywność w mediach społecznościowych,
  • wiadomości reklamowe zamawiane przez odbiorcę,
  • tworzenie i marketing treści unikalnych, przydatnych dla internautów,
  • marketing szeptany,
  • marketing wirusowy, czyli podejmowanie działań, które nakłonią odbiorców do dobrowolnego rozpowszechniania określonych treści.

Aby działania te przyniosły skutek, muszą być wcześniej właściwie przemyślane i zaplanowane. Należy więc zacząć od przygotowania strategii marketingowej, która będzie zgodna z charakterem i celami konkretnej firmy czy produktu. Na wybór poszczególnych działań wpływ ma również określenie, a następnie poznanie docelowej grupy odbiorców, w tym ich potrzeb, zachowań i oczekiwań.

Punktem wyjściowym, lub patrząc z perspektywy użytkowników – docelowym, będzie strona internetowa. Jest to środowisko, którym należy racjonalnie zarządzać, stale aktualizować i uzupełniać. Będzie ona spełniać rolę środka komunikacji z odbiorcami, jak i źródła ich wiedzy o danej firmie. Jest więc elementem kluczowym w budowaniu marki, i jej postrzeganiu przez potencjalnych klientów. Ponadto pozwala analizować tendencje, reakcje i nastroje użytkowników, a na podstawie tych danych udoskonalać podejmowane działania.

Kolejnym etapem jest doprowadzenie do strony jak największej liczby osób. Polega on na wdrażaniu zaplanowanych działań, wybranych w oparciu o ustalone kryteria warunkujące grupę docelową. Obecnie rolę najlepszego przekaźnika informacji przejęły media społecznościowe, a ich rosnąca popularność stale tę tendencję wzmacnia. Odpowiednio przedstawione treści mogą w ten sposób zyskać wielu odbiorców, głównie poprzez przekazywanie sobie ich między użytkownikami. Polecenie produktów czy usług przez znajome, zaufane osoby, dodatkowo wpływa na zwiększenie zaufania nowych klientów do samej marki.

Innym rodzajem komunikacji może być prowadzenie branżowego bloga. Umieszczane na nim treści o charakterze specjalistycznym, opisane w nietuzinkowy sposób, znajdą zainteresowanie wśród osób szukających informacji z danej branży czy dziedziny. Podobnie jak w przypadku mediów społecznościowych, również tutaj działa zasada polecania.

Wszystkie podejmowane czynności mają skutkować generowaniem ruchu dobrej jakości na stronie. Przez jakość należy rozumieć skuteczniejszy odbiór informacji wśród wyselekcjonowanej grupy użytkowników, aniżeli w przypadku rozsyłania informacji do przypadkowych, niezainteresowanych ofertą osób. Posługując się narzędziami Inbound marketing można kierować użytkowników bezpośrednio do najciekawszych propozycji, opcjonalnie w zamian można wymagać podania danych kontaktowych, co pozwala na budowanie tzw. portfela klientów.

Ostatnim etapem jest zbudowanie długotrwałych relacji z nowymi użytkownikami, a także pielęgnacja relacji już trwających. Odbywać to się może za pomocą subskrypcji, mailingu marketingowego, czy komunikacji za pomocą social media.

Wprowadzenie w życie działań marketingowych w oparciu o zasadę inbound jest trudne, szczególnie na początku. Jednak co charakteryzuje tę metodę, z czasem nabiera ona coraz większego rozpędu, tym samym zwiększa się zasięg odbiorców konkretnych treści, bez potrzeby zwiększania nakładów na działania marketingowe.

Zostaw komentarz