Najważniejsze parametry w marketingu internetowym

Searching Engine Optimizing SEO Browsing Concept

Monitorowanie działań marketingowych ma olbrzymie znaczenie w marketingu i sprzedaży. Aby w pełni wykorzystać potencjał marketingu internetowego, a także zoptymalizować koszty wszystkich kampanii, warto poznać kilka wskaźników, które pomogą w analizie efektywności prowadzonych działań marketingowych. Poniżej znajduje się lista najważniejszych parametrów, które warto znać i analizować:

CTR (ang. CTR – click-throughrate) – współczynnik kliknięć to procentowy wskaźnik określający stosunek liczby unikalnych kliknięć do liczby wysłanych maili. Dzięki niemu można łatwo określić, jak duży procent odbiorców wykonał założoną akcję, np. wypełnienie formularza, czy przejście do landingpage’a.

Dzięki analizie wskaźnika CTR można zdecydować o zaprzestaniu konkretnych, nieefektywnych działań, bądź rozpocząć działania re-marketingowe, skierowane do odbiorców zainteresowanych ofertą, które pomogą im w podjęciu decyzji o sfinalizowaniu niedokończonego wcześniej procesu zakupowego bądź dokonania zakupu.

OR (ang. Open Rate) – jest jednym z najistotniejszych wskaźników skuteczności działań prowadzonych za pomocą e-mail marketingu. Open rate to łączna liczba unikalnie wyświetlonych na ekranie dowolnego urządzenia (komputera, smartfona bądź tabletu) wiadomości email, wyrażona w procentach. Wskazuje stosunek liczby otwartych e-maili do liczby wysłanych wiadomości w danym mailingu. Na wynik open rate składa się kilka kluczowych czynników m.in: czas, przeprowadzenia kampanii, rozmiar listy mailingowej, personalizacja wiadomości, tematyka mailingu i wiele innych.

CPC (ang. cost per click) – model CPC (koszt za kliknięcie), funkcjonujący w Google Ads, wiąże się naliczaniem kosztów dla reklamodawcy dopiero w momencie, gdy użytkownik kliknie w konkretną reklamę (wyświetlaną nad organicznymi wynikami wyszukiwania bądź w treści strony). Samo jej wyświetlenie nie powoduje więc naliczania opłaty. CPC określa cenę pojedynczego kliknięcia w określoną reklamę, jest więc łatwym do kontroli wskaźnikiem efektywności kampanii i pozwala na szybką reakcję w momencie, gdy kampania staje się nieopłacalna. Model CPC jest preferowany przez wielu reklamodawców, ponieważ koszty naliczane są dopiero wówczas, gdy użytkownik faktycznie jest zainteresowany reklamą i wykona określoną akcję.

Współczynnik konwersji – jest wskaźnikiem, który ilustruje, jaka część użytkowników odwiedzających daną stronę dokonała żądaną akcję. Wielkość ta wyrażana jest w procentach. Współczynnik konwersji obliczamy dzieląc liczbę konwersji przez liczbę odwiedzin i mnożąc ten wynik przez 100 proc. Do jego obliczenia niezbędne jest monitorowanie liczby wypełnionych formularzy kontaktowych, wykonanych telefonów, maili wysłanych za pośrednictwem strony internetowej czy dokończonych procesów zakupowych.

Koszt pozyskania leada – to łączne wydatki poniesione na pozyskanie leada. Koszt pozyskania leada (np. danych kontaktowych od potencjalnego klienta, który spełnia określone warunki) oblicza się dzieląc sumę wydatków na kampanię (łącznie z liczbą godzin poświęconych na kampanię, czy opłaty dostawców usług wspierających działania marketingowe) przez liczbę pozyskanych leadów. Między innymi dzięki temu wskaźnikowi można określić, czy budżet kampanii nie jest „przepalany” i koszt jednostkowy nie jest zbyt wysoki.

CAC (Customer Acquisition Cost) – koszt pozyskania nowego klienta, obliczany poprzez podzielenie całkowitej kwoty wydanej na marketing w danym miesiącu przez liczbę nowych klientów. Dzięki niemu można wyliczyć, ile pieniędzy jest wydawanych na pozyskiwanie klientów, a ile z nich przynosi faktyczny zwrot.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *